Language of document :

Talan väckt den 9 september 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-84/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att beräkna de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat innan hon tillträdde sin tjänst på grundval av de nya genomförandebestämmelserna, och om överföring av hennes pensionsrättigheter till unionens pensionssystem med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att artikel 9 i de allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig och att den följaktligen inte ska tillämpas,

ogiltigförklara beslutet av den 26 november 2012 – och beslutet av den 27 juni 2013 varigenom det förstnämnda beslutet fastställs – att vid överföringen till unionsinstitutionernas pensionssystem av de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat innan hon tillträdde sin tjänst, beräkna dessa rättigheter med tillämpning av de allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.