Language of document :

Жалба, подадена на 27 юни 2013 г. — ZZ/ENISA

(Дело F-63/13)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: V. Christianos, адвокат)

Ответник: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

Предмет на производството

От една страна, отмяна на решението за уволнение на жалбоподателя и, от друга страна, отмяна на решението за назначаване на друг служител на длъжността счетоводител, взето след Решение на СПС по дело F-118/10. На последно място, искане за поправяне на твърдените неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на ENISA, с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя, както и другите решения, а именно решението на ENISA от 4 септември 2012 г. за уволнение на жалбоподателя и решението на ENISA от 9 октомври 2012 г., за назначаване на г.н X. на длъжността счетоводител, на мястото на жалбоподателя,да се осъди ENISA да заплати на жалбоподателя, по отношение на всички горепосочени решения, сумата от 100 000 EUR като обезщетение за неимуществени вреди, да се осъди ENISA да заплати съдебните разноски.