Language of document :

Acțiune introdusă la 27 iunie 2013 – ZZ/ENISA

(Cauza F-63/13)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: V. Christianos, avocat)

Pârâtă: Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (ENISA)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea, pe de o parte, a deciziei de concediere a reclamantului și, pe de altă parte, a deciziei, adoptate după Hotărârea TFP în cauza F-118/10, de a numi un alt agent pe postul de contabil. În sfârșit, repararea prejudiciului moral pretins suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei ENISA prin care a fost respinsă reclamația reclamantului, precum și celelalte decizii atacate, și anume decizia ENISA din 4 septembrie 2012 de concediere a reclamantului și decizia ENISA din 9 octombrie 2012 de numire a domnului X pe postul de contabil, în locul reclamantului;obligarea ENISA la plata către reclamant, pentru toate actele ilegale menționate mai sus, a sumei de 100 000 de euro cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral;obligarea ENISA la plata cheltuielilor de judecată.