Language of document :

Жалба, подадена на 13 септември 2013 г. — ZZ/Парламент

(Дело F-86/13)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: P. Bentley QC, Barrister, и R. Bäuerle, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което на жалбоподателя се забранява да заема длъжността съветник на премиер-министъра на Украйна за период от две години след прекратяването на функциите му в Европейския парламент

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Парламента от 3 януари 2013 г., с което на жалбоподателя се забранява да заема длъжността съветник на премиер-министъра на Украйна за период от две години след прекратяването на функциите му в Европейския парламент,да се отмени решението на Парламента от 24 юни 2013 г., с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя срещу решението на Парламента от 3 януари 2013 г.,да се осъди Парламентът да заплати съдебните разноски.