Language of document :

Beroep ingesteld op 13 september 2013 – ZZ/Parlement

(Zaak F-86/13)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: P. Bentley QC, Barrister, en R. Bäuerle, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit waarbij verzoeker is verboden om binnen twee jaar na beëindiging van zijn functie bij het Europees Parlement een post als adviseur bij de minister-president van de Oekraïne te aanvaarden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het Parlement van 3 januari 2013 waarbij verzoeker is verboden om binnen twee jaar na beëindiging van zijn functie bij het Europees Parlement een post als adviseur bij de minister-president van de Oekraïne te aanvaarden;

nietigverklaring van het besluit van het Parlement van 24 juni 2013 tot afwijzing van verzoekers klacht tegen het besluit van het Parlement van 3 januari 2013;

verwijzing van het Parlement in de kosten van de procedure.