Language of document :

Kanne 23.9.2013 – ZZ v. neuvosto

(Asia F-94/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla laskettiin ennen palveluksessa aloittamista saavutettujen eläkeoikeuksien hyvittäminen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten perusteella.

Vaatimukset

kantajan ennen neuvoston palveluksessa aloittamistaan saavuttamien eläkeoikeuksien hyvittämisen laskemisesta 30.1.2013 tehty päätös on kumottava,

siltä osin kuin on tarpeellista, on kumottava 11.6.2013 tehty päätös, jolla hylättiin kantajan valitus, jossa vaadittiin yleisten täytäntöönpanosäännösten ja vakuutusmatemaattisten arvojen soveltamista sellaisena kuin ne olivat voimassa hänen eläkeoikeuksiensa siirtämistä koskevan hakemuksen tekemisen ajankohtana,

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.