Language of document :

Beroep ingesteld op 23 september 2013 – ZZ/Raad

(Zaak F-94/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: E. Marchal, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas en A. Coolen, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om de extra vóór indiensttreding verworven pensioenrechten te berekenen op basis van de nieuwe AUB van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Ambtenarenstatuut

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 30 januari 2013 houdende berekening van de vóór indiensttreding bij de Raad verworven pensioenrechten;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van 11 juni 2013 tot afwijzing van de klacht, strekkende tot toepassing van de AUB en de actuariële waarden die op het moment van het verzoek om overdracht van pensioenrechten van toepassing waren;

verwijzing van de Raad in de kosten.