Language of document :

23. septembril 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-93/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätkata enne teenistusse asumist omandatud pensiõiguste staažilisa arvutamist personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uute rakenduseeskirjade alusel.Hageja nõudedtunnistada personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 rakenduseeskirjade artikkel 9 õigusvastaseks ja järelikult kohaldamatuks;tühistada 3. oktoobri 2012. aasta otsus määrata pensioniõigused, mis hageja omandas enne teenistusse asumist, personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 alusel, nende üleviimisel Euroopa Liidu institutsioonide pen

sel.Hageja nõ

udedtunnistada personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 rakenduseeskirjade artikkel 9 õigusvastaseks ja järelikult kohaldamatuks;tühistada 3. oktoobri 2012. aasta otsus määrata pensioniõigused, mis hageja omandas enne teenistusse asumist, personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 alusel, nende üleviimisel Euroopa Liidu institutsioonide pensioniskeemi raames, vastavalt 3. märtsi 2011. aasta personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldistele rakenduseeskirjadele;mõista kohtukulud välja komisjonilt.