Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 23. septembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-93/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – S. Orlandi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu uzsākt pensiju tiesību aprēķināšanu, kas iegūtas pirms dienesta uzsākšanas, pamatojoties uz jaunajiem VĪN, kas attiecas uz Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pantu

Prasītāja prasījumi:

atzīt Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta Vispārējo īstenošanas noteikumu 9. pantu par nelikumīgu un tādējādi nepiemērojamu;

atcelt 2012. gada 3. oktobra lēmumu, ar kuru tiek nolemts veikt pensiju tiesību aprēķināšanu, ko prasītājs ieguvis pirms dienesta uzsākšanas, nododot tās Eiropas Savienības iestāžu pensiju programmai (turpmāk tekstā – “ESIPP”), piemērojot 2011. gada 3. marta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta Vispārējos īstenošanas noteikumus (turpmāk tekstā – “VĪN”);piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.