Language of document :

Tožba, vložena 23. septembra 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-93/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. Orlandi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, da se izračun priznavanja pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela, opravi na podlagi novih splošnih izvedbenih določb za člena 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom.

Predlogi tožeče stranke

ugotovi naj se, da je člen 9 splošnih izvedbenih določb za člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom nezakonit, zaradi česar se ne uporablja;

odločba z dne 3. oktobra 2012 o priznavanju pokojninskih pravic, ki jih je tožeča stranka pridobila pred nastopom dela, v okviru prenosa teh pravic v pokojninski sistem institucij Evropske unije (v nadaljevanju: PSIEU) v skladu s splošnimi izvedbenimi določbami (v nadaljevanju: SID) za člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, naj se razglasi za nično;Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.