Language of document :

Acțiune introdusă la 13 septembrie 2013 – ZZ/Parlamentul

(Cauza F-87/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ și alții (reprezentanți: A. Salerno, B. Cortese, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Parlamentului European privind noua repartizare a drepturilor de acces la căsuța de poștă electronică a sindicatului SAFE

Concluziile reclamanților

Anularea deciziei atacate;

constatarea răspunderii Parlamentului European pentru existența unui prejudiciu moral și material suferit de reclamanți prin decizia atacată și acordarea unei indemnizații pentru repararea întregului prejudiciu;obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.