Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 13. septembril 2013 – Mohamed Ali Ben Alaya versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-491/13)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Mohamed Ali Ben Alaya

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/114/EÜ1 kolmandate riikide kodanike riiki lubamise kohta õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil kohustab andma kaalutlusõigust kasutamata viisa riiki õpingute eesmärgil sisenemiseks ja seejärel elamisloa vastavalt kõnealuse üliõpilasi käsitleva direktiivi artiklile 12, kui „riiki lubamise tingimused”, see tähendab artiklites 6 ja 7 sätestatud tingimused on täidetud ja puudub alus keelduda viisa andmisest artikli 6 lõike 1 punkti d järgi?

____________

____________

1 ELT L 375, lk 12.