Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. rujna 2013. uputio Verwaltungsgericht Berlin (Njemačka) – Mohamed Ali Ben Alaya protiv Savezne Republike Njemačke

(Predmet C-491/13)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev za prethodnu odluku prethodno pitanje

Verwaltungsgericht Berlin

Stranke u glavnom postupku

Tužitelj: Mohamed Ali Ben Alaya

Tuženik: Savezna Republika Njemačla

Prethodno pitanje

Proizlazi li iz Direktive Vijeća 2004/114/EZ1 od 13. prosinca 2004. o uvjetima prihvata državljana trećih zemalja u svrhu studija, razmjene učenika, osposobljavanja bez naknade ili volonterstva, povezano pravo na izdavanje vize za potrebe studija i prateće dozvole boravka sukladno članku 12. ove takozvane „Direktive o studentima“, ako su „uvjeti za prihvat“, to jest uvjeti iz članaka 6. i 7., ispunjeni i ne postoji razlog za odbijanje prihvata na temelju članka 6. stavka 1. točke (d)?