Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 13 septembrie 2013 – Mohamed Ali Ben Alaya/Republica Federală Germania

(Cauza C-491/13)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Berlin

Părțile din procedura principală

Reclamant: Mohamed Ali Ben Alaya

Pârâtă: Republica Federală Germania

Întrebarea preliminară

Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condiţiile de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat1 instituie un drept nediscreționar la eliberarea unei vize pentru studii şi, ulterior, a unui permis de şedere conform articolului 12 din aşa-numita Directivă privind studenţii, în cazul în care sunt îndeplinite „condiţiile de admisie”, respectiv cerinţele prevăzute la articolele 6 şi 7 din directivă, şi nu există niciun motiv de refuz al admisiei potrivit articolului 6 alineatul (1) litera (d) din directivă?