Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 26ης Σεπτεμβρίου 2013 [αίτηση του Verwaltungsgerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Διαδικασία που κίνησε η ÖBB-Personenverkehr AG

(Υπόθεση C-509/11) 1

[Κανονισμός (ΕΚ) 1371/2007 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών – Άρθρο 17 – Αποζημίωση κομίστρου σε περίπτωση καθυστερήσεων – Αποκλείεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας – Επιτρεπτό – Άρθρο 30, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο – Αρμοδιότητες του εθνικού φορέα που είναι επιφορτισμένος με την επιβολή της εφαρμογής του κανονισμού αυτού – Δυνατότητα να επιβληθεί στον σιδηροδρομικό μεταφορέα η υποχρέωση να τροποποιήσει τους όρους αποζημιώσεως των επιβατών, τους οποίους αυτός εφαρμόζει]

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

ÖBB-Personenverkehr AG

Παρισταμένων των: Schienen-Control Kommission, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Αντικείμενο

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως – Verwaltungsgerichtshof – Ερμηνεία των άρθρων 17 και 30, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315, σ. 14) – Προϋποθέσεις αποζημιώσεως – Παραδεκτό του αποκλεισμού του δικαιώματος αποζημιώσεως σε περίπτωση ανωτέρας βίας – Δυνατότητα του αρμόδιου για την εφαρμογή του κανονισμού φορέα να αντικαθιστά συμβατικές ρήτρες που αντίκεινται προς συγκεκριμένους όρους του εν λόγω κανονισμού με ρήτρες συμβατές με τους επίμαχους όρουςΔιατακτικόΤο άρθρο 30, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, έχει την έννοια ότι, στην περίπτωση που οι όροι που έχει θέσει μια σιδηροδρομική επιχείρηση σχετικά με την αποζημίωση κομίστρου δεν συνάδουν με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 17 του εν λόγω κανονισμού, ο οριζόμενος ως υπεύθυνος για την επιβολή της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού εθνικός φορέας δεν δύναται, ελλείψει σχετικής εθνικής διατάξεως, να επιβάλει στην εν λόγω σιδηροδρομική επιχείρηση το ακριβές περιεχόμενο των ως άνω όρων αποζημιώσεως. Το άρθρο 17 του κανονισμού 1371/2007 έχει την έννοια ότι μια σιδηροδρομική επιχείρηση δεν δικαιούται να συμπεριλάβει, στους γενικούς όρους μεταφοράς τους οποίους εφαρμόζει, μια ρήτρα δυνάμει της οποίας απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να καταβάλει αποζημίωση κομίστρου λόγω καθυστερήσεως, όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε περιστατικό ανωτέρας βίας ή σε μια από τις αιτίες που απαρι

θμούνται στ

ο άρθρο 32, παράγραφος 2, των ενιαίων κανόνων σχετικά με τη σύμβαση διεθνούς σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και αποσκευών της Συμβάσεως περί των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών της 9ης Μαΐου 1980, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του Βίλνιους της 3ης Ιουνίου 1999.