Language of document :

Presuda Suda (prvo vijeće) od 26. rujna 2013. (zahtjev za prethodnu odluku, Verwaltungsgerichtshof – Austrija) – postupak pokrenut na zahtjev ÖBB Personenverkehr AG

(Predmet C-509/11)1

(Uredba (EZ) br. 1371/2007 – Prava i obveze putnika u željezničkom prometu – Članak 17. – Naknada cijene prijevozne karte u slučaju kašnjenja – Isključivanje u slučaju više sile – Dopuštenost – Članak 30. stavak 1. prvi podstavak – Ovlasti nacionalnog tijela nadležnog za primjenu navedene uredbe – Mogućnost nalaganja željezničkom prijevozniku da izmijeni svoje uvjete za isplatu naknade putnicima)

Jezik postupka: njemački

Sud koji uputio zahtjev

Verwaltungsgerichtshof

Stranke u glavnom postupku

ÖBB Personenverkehr AG

Uz sudjelovanje: Schienen-Control Kommission, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku – Verwaltungsgerichtshof – Tumačenje članka 17. i članka 30. stavka 1. prvog podstavka Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, str. 14.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 10., str. 143.) – Uvjeti za naknadu – Dopuštenost isključivanja naknade u slučaju više sile – Mogućnost da tijelo nadležno za primjenu Uredbe zamijeni ugovorne klauzule koje ne zadovoljavaju uvjete iz navedene uredbe klauzulama koje su im sukladneIzrekaČlanak 30. stavak 1. prvi podstavak Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu treba tumačiti na način da nacionalno tijelo nadležno za primjenu te uredbe ne može, u odsustvu odgovarajuće nacionalne odredbe, nametnuti željezničkom prijevozniku čiji uvjeti za naknadu cijene karte ne udovoljavaju kriterijima utvrđenima u članku 17. navedene uredbe, konkretan sadržaj tih uvjeta.Članak 17. Uredbe br. 1371/2007 treba tumačiti na način da željeznički prijevoznik nema pravo u svoje opće uvjete prijevoza uključiti klauzulu koja ga oslobađa obveze naknade cijene karte uslijed kašnjenja, kad se kašnjenje pripisuje slučaju više sile ili jednom od razloga nabrojanih u članku 32. stavku 2. Jedinstvenih pravila Ugovora o međunarodnom željezničkom prijevozu putnika i prtljage Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu od 9. svibnja 1980., kako je izmijenjena Protokolom iz Vilniusa od 3. lipnja 1999.