Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Bamberg (Saksamaa) 9. septembril 2013 – Kriminaalasi, milles süüdistatav on Mohammad Ferooz Qurbani

(kohtuasi C-481/13)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Bamberg

Põhikohtuasja pooled

Mohammad Ferooz Qurbani

Eelotsuse küsimused

1.    Kas pagulasseisundi konventsiooni (Genfi konventsiooni) artiklis 31 sätestatud alus jätta riiki ebaseadusliku sisenemise eest karistus kohaldamata hõlmab viidatud sätte sõnastusest kaugemale minnes ka dokumendi võltsimise juhtu, mis seisneb võltsitud passi esitamises lennujaama politseiametnikule Saksamaa Liitvabariiki sisenemisel, kui passi esitamine ei ole asjaomases riigis varjupaiga taotlemiseks üldse vajalik?

2.    Kas välismaalase ebaseaduslikult üle piiri toimetaja teenuste kasutamine välistab võimaluse tugineda Genfi konventsiooni artiklile 31?

3.    Kas Genfi konventsiooni artikli 31 kohaldamise tingimust, et asjaomane isik on saabunud riiki otse territooriumilt, kus tema elu või vabadus on olnud ohus, tuleb tõlgendada nii, et see tingimus on täidetud ka juhul, kui asjaomane isik siseneb kõigepealt ühte Euroopa Liidu liikmesriiki (käesolevas kohtuasjas Kreekasse) ja liigub sealt edasi teise liikmesriiki (käesolevas kohtuasjas Saksamaa Liitvabariiki) selleks, et seal varjupaika taotleda?