Language of document :

Žaloba podaná dne 26. června 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-62/13)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: L. Mansullo, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení navrácení částky ve výši 500 euro a pětkrát částky ve výši 504,67 euro srážené z příspěvku v invaliditě žalobce za červenec až prosinec 2012.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí uvedené ve výpisu důchodu žalobce a týkající se měsíce července 2012, o snížení příspěvku v invaliditě, na který měl žalobce právo za předchozí měsíc, o 500 euro;

zrušit rozhodnutí uvedená ve výpisech důchodu žalobce a týkající se měsíců srpna až prosince 2012, o snížení příspěvku v invaliditě, na který měl žalobce právo za předchozí měsíce, o 504,67 euro;

quatenus oporter zrušit rozhodnutí, bez ohledu na jejich formu, o zamítnutí stížností podaných dne 15. října 2012 a 15. ledna 2013 proti výše uvedeným rozhodnutím;

zrušit oznámení ze dne 6. února 2013 spolu s jeho přílohou a kopií oznámení ze dne 3. srpna 2012, které údajně pochází od Úřadu Komise pro správu a vyplácení individuálních nároků;uložit Komisi povinnost zaplatit žalobci tyto částky: 1. 500 euro a úroky z této částky ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací od 1. srpna 2012 do dne úplného zaplacení; 2. 504,67 euro a úroky z této částky ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací od 1. září 2012 do dne úplného zaplacení; 3. 504,67 euro a úroky z této částky ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací od 1. října 2012 do dne úplného zaplacení; 4. 504,67 euro a úroky z této částky ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací od 1. listopadu 2012 do dne úplného zaplacení; 5. 504,67 euro a úroky z této částky ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací od 1. prosince 2012 do dne úplného zaplacení; 6. 504,67 euro a úroky z této částky ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací od 1. ledna 2012 do dne úplného zaplacení;uloži

t žalované náhradu nákladů řízení.