Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. září 2013 – de Brito Sequeira Carvalho v. Komise

(Věc F-126/11)1

„Veřejná služba – Úředníci – Disciplinární opatření – Disciplinární řízení – Disciplinární sankce – Důtka – Článek 25 de přílohy IX služebního řádu – Článek 22 a služebního řádu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: José António de Brito Sequeira Carvalho (Brusel, Belgie) (zástupce: M. Boury, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Baquero Cruz a D. Martin, zmocněnci)Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování v rozsahu, v němž ukládá žalobci disciplinární sankci ve formě důtky.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.José António de Brito Sequeira Carvalho ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.