Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 11. septembri 2013. aasta otsus – de Brito Sequeira Carvalho versus komisjon

(kohtuasi F-126/11)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Distsiplinaarmeetmed – Distsiplinaarmenetlus – Distsiplinaarmeede – Noomitus – Personalieeskirjade IX lisa artikkel 25 – Personalieeskirjade artikkel 22a)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: José António de Brito Sequeira Carvalho (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. Boury)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Baquero Cruz ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus osas, millega hagejale määrati distsiplinaarkaristusena noomitus.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Brito Sequeira Carvalho kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud

____________

____________

1     ELT C 174, 16.6.2012, lk 31.