Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.9.2013 – de Brito Sequeira Carvalho v. komissio

(Asia F-126/11)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Kurinpitojärjestelmä – Kurinpitomenettely – Kurinpitoseuraamus – Huomautus – Henkilöstösääntöjen liitteessä IX oleva 25 artikla – Henkilöstösääntöjen 22 a artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: José António de Brito Sequeira Carvalho (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M. Boury)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Baquero Cruz ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne nimittävän viranomaisen päätöksestä, jolla se antoi kantajalle huomautuksen kurinpitoseuraamuksena.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

José António de Brito Sequeira Carvalho vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 174, 16.6.2012, s. 31.