Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 11. septembra 2013 – de Brito Sequeira Carvalho proti Komisiji

(Zadeva F-126/11)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Disciplinski predpisi – Disciplinski postopek – Disciplinska kazen – Opomin – Člen 25 Priloge IX h Kadrovskim predpisom – Člen 22a Kadrovskih predpisov)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: José António de Brito Sequeira Carvalho (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. Boury, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Baquero Cruz in D. Martin, zastopnika)PredmetPredlog za razglasitev ničnosti odločbe OPI v delu, v katerem je z njo naložena disciplinska kazen opomina tožeči stranki.Izrek1.    Tožba se zavrne.2.    J. A. de Brito Sequeira Carvalho nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov Evropske komisije.