Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 september 2013 – de Brito Sequeira Carvalho mot kommissionen

(Mål F-126/11)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Disciplinbestämmelser – Disciplinärt förfarande –

Disciplinåtgärd – Reprimand – Artikel 25 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna – Artikel 22a i tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: José António de Brito Sequeira Carvalho (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Boury)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Baquero Cruz och D. Martin)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att tillämpa disciplinåtgärden reprimand på sökanden.

Domslut

Talan ogillas.

José António de Brito Sequeira Carvalho ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 174, 16.6.2012, s. 31.