Language of document :

2013 m. spalio 17 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje BF prieš Audito Rūmus

(Byla F-69/11)1

(Viešoji tarnyba – Procedūra, skirta įdarbinti asmenį direktoriaus pareigoms eiti – Atrankos komisijos ataskaita – Motyvavimas – Nebuvimas – Paskyrimo į pareigas sprendimo neteisėtumas – Sąlygos)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: BF (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujama advokato L. Levi

Atsakovas: Europos Sąjungos Audito Rūmai, atstovaujami T. Kennedy ir J. Vermer, padedamų D. Waelbroeck

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti Audito Rūmų sprendimą nepaskirti ieškovės į Žmogiškųjų išteklių direktorato direktoriaus pareigas ir į šias pareigas paskirti kitą kandidatą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimus, kuriais Europos Sąjungos Audito Rūmai paskyrė Z į Žmogiškųjų išteklių direktorato direktoriaus pareigas ir atmetė BF kandidatūrą eiti šias pareigas.Nereikia priimti sprendimo dėl Europos Sąjungos Audito Rūmų prašymo išimti iš bylos medžiagos ieškinio A 7 ir A 11 priedus.Atmesti likusią ieškinio dalį.Europos Sąjungos Audito Rūmai padengia savo ir BF bylinėjimosi išlaidas.