Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 17. oktobra spriedums – BF/Revīzijas Palāta

(lieta F-69/11) 1

ievietojiet atslēgvārdus

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BF (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāve L. Levi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Revīzijas palāta (pārstāvji T. Kennedy un J. Vermer, pārstāvji, kam palīdz D. Waelbroeck)

Priekšmets

Prasība atcelt Revīzijas palātas lēmumu neiecelt prasītāju Cilvēkresursu direkcijas direktora amatā un iecelt šajā amatā citu kandidātu

Rezolutīvā daļa:

atcelt Revīzijas palātas 2010. gada 18. novembra lēmumus, ar kuriem Eiropas Savienības Revīzijas palāta iecēla Z k-dzi Cilvēkresursu direkcijas direktora amatā un noraidīja BF kandidatūru šim amatam;

izbeigt tiesvedību par Eiropas Savienības Revīzijas palātas lūgumu izņemt no lietas materiāliem pieteikuma pielikumus A 7 un A 11;prasību pārējā daļā noraidīt;Eiropas Savienības Revīzijas palāta sedz savus un atlīdzina BF tiesāšanās izdevumus.