Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 17 octombrie 2013 – BF/Curtea de Conturi

(Cauza F-69/11)1

(Funcţie publică – Procedură având ca obiect ocuparea unui post de director – Raport al comitetului de preselecţie – Motivare – Lipsă – Nelegalitatea deciziei de numire – Condiţii)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: BF (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Curtea de Conturi (reprezentanți: T. Kennedy și J. Vermer, agenți, asistați de D. Waelbroeck)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Curții de Conturi de a nu îl numi pe reclamant în postul de director al Direcției resurse umane și de a numi un alt candidat în acel post

Dispozitivul

Anulează deciziile din 18 noiembrie 2010 prin care Curtea de Conturi a Uniunii Europene a numit-o pe doamna Z în postul de director resurse umane şi a respins candidatura lui BF pentru acest post.Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra cererii Curţii de Conturi a Uniunii Europene de a retrage din dosar anexele A7 şi A11 la cererea introductivă.Respinge în rest acţiunea.Obligă Curtea de Conturi a Uniunii Europene să suporte propriile cheltuieli de judecată şi cheltuielile efectuate de BF.