Language of document :

Жалба, подадена на 23 септември 2013 г. — ZZ и др./Европейска железопътна агенция (ERA)

(Дело F-95/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и др. (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis и адв. E. Marchal)

Ответник: Европейска железопътна агенция (ERA)

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което се отказва преквалифицирането на договорите за назначаване на жалбоподателите като срочно наети служители за определен срок, в договори за назначаване за неопределено време.

Искания на жалбоподателите

да се отмени решението, с което се отхвърля молбата на жалбоподателите от 20 декември 2012 г. за преквалифициране на договорите за назначаването им като срочно наети служители за определен срок по смисъла на член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители (УРДС), в договори за назначаване за неопределено време съгласно член 8 от УРДС, от датата на действителното им влизане в сила;да се осъди Европейската железопътна агенция да заплати съдебните разноски.