Language of document :

Žaloba podaná dne 23. září 2013 – ZZ a další v. Evropská agentura pro železnice (ERA)

(Věc F-95/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro železnice (ERA)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nezměnit kvalifikaci smluv o přijetí žalobců jakožto dočasných zaměstnanců na dobu určitou, na kvalifikaci smluv o přijetí na dobu neurčitou.

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobců ze dne 20. prosince 2012 o změnu kvalifikace smlouvy o přijetí dočasného zaměstnance na dobu určitou ve smyslu čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců, na kvalifikaci smlouvy o přijetí na dobu neurčitou podle článku 8 pracovního řádu ostatních zaměstnanců k datu jejího skutečného nabytí účinnosti;uložit Evropské agentuře pro železnice náhradu nákladů řízení.