Language of document :

Sag anlagt den 23. september 2013 – ZZ m.fl. mod Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)

(Sag F-95/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om ikke at konvertere sagsøgernes tidsbegrænsede ansættelseskontrakter som midlertidigt ansatte til tidsubegrænsede ansættelseskontrakter.

Sagsøgernes påstande

Annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgernes ansøgning af 20. december 2012 om konvertering af deres tidsbegrænsede ansættelseskontrakter som midlertidigt ansatte som omhandlet i artikel 2, litra a) i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte til tidsubegrænsede ansættelseskontrakter i henhold til artikel 8 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte på det tidspunkt, hvor kontrakterne får virkning.

Det Europæiske Jernbaneagentur tilpligtes at betale sagens omkostninger.