Language of document :

Kanne 23.9.2013 – ZZ ym. v. Euroopan rautatievirasto (ERA)

(Asia F-95/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ym. (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan rautatievirasto (ERA)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne, jossa vaaditaan päätösten, joilla kantajien väliaikaisten toimihenkilöiden määräaikaiset työsopimukset jätettiin luokittelematta uudelleen toistaiseksi voimassa oleviksi työsopimuksiksi, kumoamista.

Vaatimukset

kantajien 20.12.2012 esittämän sen vaatimuksen hylkäämispäätös, joka koski heidän muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan mukaistan väliaikaisten toimihenkilöiden määräaikaisten työsopimusten luokittelemista uudelleen näiden palvelussuhteen ehtojen 8 artiklan mukaisesti toistaiseksi voimassa oleviksi työsopimuksiksi niiden tosiasiallisesta voimaantulopäivästä alkaen, on kumottava,

Euroopan rautatievirasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.