Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 23. septembrī – ZZ u.c./Eiropas Dzelzceļa aģentūra (EDA)

(lieta F-95/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ u.c. (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Dzelzceļa aģentūra (EDA)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu nepārkvalificēt prasītāju pagaidu darbinieku darba līgumu uz noteiktu laiku par darba līgumu uz nenoteiktu laiku

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumu noraidīt prasītāju 2012. gada 20. decembra lūgumu pārkvalificēt to pagaidu darbinieka darba līgumus uz noteiktu laiku Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) punkta izpratnē par darba līgumu uz nenoteiktu laiku atbilstīgi Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. pantam datumā, kad tie stājas spēkā;piespriest Eiropas Dzelzceļa aģentūrai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.