Language of document :

Acțiune introdusă la 23 septembrie 2013 – ZZ și alții/Agenția Europeană a Căilor Ferate (AFE)

(Cauza F-95/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ și alții (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârâtă: Agenția Europeană a Căilor Ferate (AFE)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu recalifica contractul de muncă al reclamanților în calitate de agenți temporari pe perioadă determinată, drept contract de muncă pe perioadă nedeterminată

Concluziile reclamanților

anularea deciziei de respingere a cererii reclamanților din 20 decembrie 2012 prin care se urmărea recalificarea contractului de muncă în calitate de agent temporar pe perioadă determinată, în sensul articolului 2 litera (a) din RAA, drept contract de muncă pe perioadă nedeterminată în temeiul articolului 8 din RAA la data la care au început efectiv să își producă efectele;obligarea Agenției Europene a Căilor Ferate la plata cheltuielilor de judecată.