Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 23 octombrie 2013 – BQ/Curtea de Conturi

(Cauza F-39/12)1

(Funcție publică – Funcționar– Raport de evaluare – Hărțuire morală – Daune interese – Admisibilitate – Termene)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: BQ (Bereldange, Luxemburg) (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Uniunii Europene (reprezentanți: T. Kennedy, B. Schäfer și I. Ní Riagáin Düro, agenți)ObiectulCerere de anulare a deciziei Curții de Conturi a Uniunii Europene de respingere a cererii prin care reclamantul urmărește constatarea unui comportament ilegal despre care pretinde că i-a cauzat un prejudiciu material și moralDispozitivulObligă Curtea de Conturi a Uniunii Europene la plata sumei de 2000 de euro către BQ.Respinge în rest acțiunea.Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.