Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 23. oktober 2013 – Solberg mod EONN

(Sag F-148/12) 1

(Personalesag – tidligere midlertidigt ansat – bedømmelsesrapport – retlig interesse – begrundelsespligt – skønsbeføjelsens udstrækning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Ulrik Solberg (Lissabon, Portugal) (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) (ved D. Storti, som befuldmægtiget, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om udfærdigelse af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2011.

Konklusion

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug frifindes.

Ulrik Solberg bærer sine egne omkostninger og betaler de af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 71 af 9.3.2013, s. 30.