Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 23. októbra 2013 – Solberg/EMCDDA

(vec F-148/12)1

(Verejná služba – Bývalý dočasný zamestnanec – Hodnotiaca správa – Záujem na konaní – Povinnosť odôvodnenia – Rozsah voľnej úvahy)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ulrik Solberg (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (v zastúpení: D. Storti, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia stanovujúceho žalobcovu hodnotiacu správu za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2011Výrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    U. Solberg znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložilo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť.