Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 18 септември 2013 г. — Scheidemann/Комисия

(Дело F-76/12)1

(Публична служба — Длъжностно лице — Прехвърляне от/в друга институция — Членове 43 и 45 от Правилника — Повишаване — Точки за заслуги — Равно третиране — Самостоятелност на институциите)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Sabine Scheidemann (Берлин, Германия) (представители: S. Rodrigues и A. Blot, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и G. Berscheid)ПредметИскане за отмяна на решението на Комисията за преобразуване на точките за заслуги, натрупани в друга институция, и административното съобщение за публикуване на списъка на повишените длъжностни лица в рамките на процедурата за повишаване за 2011 г.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-жа Scheidemann понася направените от нея съдебни разноски и тези на Европейската комисия.