Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 18. září 2013 – Scheidemann v. Komise

(Věc F-76/12)1

„Veřejná služba – Úředník – Meziinstitucionální převedení – Články 43 a 45 služebního řádu – Povyšování – Body za zásluhy – Rovné zacházení – Nezávislost institucí“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sabine Scheidemann (Berlín, Německo) (zástupci: S. Rodrigues a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí Komise o transformaci bodů za zásluhy získaných u jiného orgánu a administrativní informace o zveřejnění seznamu povýšených úředníků v rámci povyšovacího období 2011.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Paní Scheidemann ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.