Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 18. septembri 2013. aasta otsus – Scheidemann versus komisjon

(kohtuasi F-76/12)1

(Avalik teenistus – Ametnik – Institutsioonidevaheline üleviimine – Personalieeskirjade artiklid 43 ja 45 – Edutamine – Teenetepunktid – Võrdne kohtlemine – Institutsioonide sõltumatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Sabine Scheidemann (Berliin, Saksamaa) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega muudeti teises institutsioonis saadud teenetepunktide summat, ja 2011. aasta edutamise raames edutatud ametnike nimekirja avaldamise teatis.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Sabine Scheidemann’i kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 287, 22.9.2012, lk 41.