Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.9.2013 – Scheidemann v. komissio

(Asia F-76/12)1

(Henkilöstö – Virkamies – Toimielinten välinen siirto – Henkilöstösääntöjen 43 ja 45 artikla – Ylennys – Ansiopisteet – Yhdenvertainen kohtelu – Toimielinten itsenäisyys)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Sabine Scheidemann (Berliini, Saksa) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus toisen toimielimen palveluksessa kertyneiden ansiopisteiden muuttamista ja vuoden 2011 ylennyskierroksen yhteydessä ylennettyjen virkamiesten luettelon julkaisemista koskevaa hallinnollista tiedotetta koskevasta komission päätöksestä

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Sabine Scheidemann vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 287, 22.9.2012, s. 41.