Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 18. septembra spriedums – Scheidemann/Komisija

(lieta F-76/12) 1

Civildienests – Ierēdnis – Starpiestāžu pārcelšana – Civildienesta noteikumu 43. un 45. pants – Paaugstināšana amatā – Nopelnu punkti – Vienlīdzīga attieksme – Iestāžu autonomija

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sabine Scheidemann (Berlīne, Vācija) (pārstāvji S. Rodrigues un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji C. Berardis-Kayser un G. Berscheid)

PriekšmetsPrasība atcelt Komisijas lēmumu grozīt citā iestādē iegūtos nopelnu punktus un administratīvo informāciju par 2011. gada paaugstināšanas amatā ietvaros amatā paaugstināto ierēdņu saraksta publicēšanuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;S. Scheidemann sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.