Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 18 septembrie 2013 – Scheidemann/Comisia

(Cauza F-76/12)1

(Funcție publică – Funcționar – Transfer interinstituțional – Articolele 43 și 45 din statut – Promovare – Puncte de merit – Egalitate de tratament – Autonomia instituțiilor)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Sabine Scheidemann (Berlin, Germania) (reprezentanți: S. Rodrigues și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei privind transformarea punctelor de merit dobândite în cadrul unei alte instituții și a informației cu caracter administrativ privind publicarea listei funcționarilor promovați în cadrul exercițiului de promovare 2011DispozitivulRespinge acțiunea.O obligă pe doamna Scheidemann la suportarea propriilor cheltuieli de judecată și la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.