Language of document :

Personaldomstolens dom av den 18 september 2013 – Scheidemann mot kommissionen

(Mål F-76/12)(1 )

(Personalmål – Tjänsteman – Förflyttning mellan institutioner – Artiklarna 43 och 45 i tjänsteföreskrifterna – Befordran – Meritpoäng – Likabehandling – Institutionernas självständighet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Sabine Scheidemann (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Berscheid)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut om omvandling av meritpoäng som erhållits vid en annan institution och av det administrativa meddelande i vilket offentliggjordes namnen på de tjänstemän som befordrats inom ramen för befordringsförfarandet år 2011

Domslut

Talan ogillas.

Sabine Scheidemann ska bära sina egna rättegångskostnader och ska ersätta Europeiska kommissionens rättgångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 287, 22.9.2012, s. 41.