Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 17. oktober 2013 – Vasilev mod Kommissionen

(Sag F-77/12) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/208/11 – ikke muligt under den indledende prøve at anvende det tastatur, som ansøgeren var vant til – afslag på adgang til bedømmelsesprøverne – ligebehandling)

Processprog: bulgarsk

Parter

Sagsøger: Vasil Vasilev (Sandanski, Bulgarien) (ved advokat R. Nedin)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved B. Eggers og N. Nikolova, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at give sagsøgeren adgang til bedømmelsesprøverne i forbindelse med udvælgelsesprøven EPSO/AD/208/11

Konklusion

Europa-Kommissoinen frifindes.

Vasil Vasilev bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 319 af 20.10.2012, s.18.