Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 17. oktoobri 2013. aasta otsus – Vasilev versus Kkomisjon

(kohtuasi F-77/12)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursiteade EPSO/AD/208/11 – Võimatus eelkontrolli käigus kasutada seda klaviatuuri, millega kandidaat oli harjunud – Keeldumine lubada hindamiskatsetele – Võrdne kohtlemine)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Hageja: Vasil Vasilev (Sandanski, Bulgaaria) (esindaja: advokaat R. Nedin)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja N. Nikolova)

Ese

Nõue tühistada otsus mitte lubada hagejal osaleda konkursi EPSO/AD/208/11 hindamiskatsetel.

Resolutsioon

Jätta hagiavaldus rahuldamata.

Jätta V. Vasilevi kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 319, 20.10.2012, lk 18.