Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-17 ta’ Ottubru 2013 – Vasilev vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-77/12) 1

(Servizz pubbliku – Kompetizzjoni ġenerali – Avviż ta’ kompetizzjoni EPSO/AD/208/11 – Impossibbiltà matul l-eżami preliminari li tintuża l-keyboard li l-kandidat kien imdorri juża – Rifjut ta’ ammissjoni għall-eżami ta’ evalwazzjoni – Ugwaljanza fit-trattament)

Lingwa tal-kawża:il-Bulgaru

Partijiet

Rikorrent: Vasil Vasilev (Sandanski, il-Bulgarija) (rappreżentant: R. Nedin, avukat)Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: B. Eggers u N. Nikolova, aġenti)SuġġettTalba għall-annullament tad-deċiżjoni li r-rikorrent ma jiġix ammess għall-eżamijiet ta’ evalwazzjoni fil-kuntest tal-kompetizzjoni EPSO/AD/208/11.DispożittivIr-rikors huwa miċħud.V. Vasilev għandu jbati l-ispejjeż tiegħu kif ukoll dawn tal-Kummissjoni Ewropea.