Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 17 oktober 2013 – Vasilev/Commissie

(Zaak F-77/12)1

(Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/208/11 – Onmogelijkheid tijdens voorselectietoets om toetsenbord te gebruiken waaraan kandidaat gewend was – Geen toelating tot beoordelingstoetsen – Gelijke behandeling)

Procestaal: Bulgaars

Partijen

Verzoekende partij: Vasil Vasilev (Sandanski, Bulgarije) (vertegenwoordiger: R. Nedin, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Eggers en N. Nikolova, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij niet toe te laten tot de beoordelingstoetsen in het kader van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/208/11

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Vasilev draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1     PB C 319 van 20.10.2012, blz. 18.