Language of document :

Personalerettens dom (enedommer) af 23. oktober 2013 – Verstreken mod Rådet

(Sag F-98/12) 1

(Personalesag – tjenestemænd – forfremmelse – forfremmelsesåret 2008 – forfremmelsesåret 2009 – afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren – begrundelse – generel og stereotyp begrundelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Kathleen Verstreken (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og A. Bisch, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelserne om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD12 i forfremmelsesårene 2008 og 2009.

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Unions afgørelse af 7. november 2011 om ikke at forfremme Kathleen Verstreken i forfremmelsesårene 2008 og 2009 annulleres.

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger og betaler Kathleen Verstrekens omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 343 af 10.11.2012, s. 24.