Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 23. oktoobri 2013. aasta otsus – Verstreken versus nõukogu

(kohtuasi F-98/12)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2008. aasta edutamine – 2009. aasta edutamine – Otsus jätta hageja edutamata – Põhjendamine – Üldine ja stereotüüpne põhjendus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Kathleen Verstreken (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja A. Bisch)

Ese

Nõue tühistada otsused jätta hageja 2008. ja 2009. aasta edutamiste raames palgaastmele AD12 edutamata.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Liidu Nõukogu 7. novembri 2011. aasta otsus, milles jäeti K. Verstreken 2008. ja 2009. aasta edutamiste raames edutamata.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja K. Verstrekeni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 343, 10.11.2012, lk 24.