Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 23 oktober 2013 – Verstreken/Raad

(Zaak F-98/12)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Bevordering – Bevorderingsronde 2008 – Bevorderingsronde 2009 – Besluit om verzoekster niet te bevorderen – Motivering – Algemene en stereotypische motivering)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Kathleen Verstreken (Brussel, België) (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en A. Bisch, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de besluiten om verzoekster in het kader van de bevorderingsrondes 2008 en 2009 niet naar de rang AD 12 te bevorderen

Dictum

Het besluit van de Raad van de Europese Unie van 7 november 2011 om Verstreken in het kader van de bevorderingsrondes 2008 en 2009 niet te bevorderen, wordt nietig verklaard.

De Raad van de Europese Unie zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van Verstreken.

____________

____________

1     PB C 343 van 10.11.2012, blz. 24.