Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 23. októbra 2013 – Verstreken/Rada

(vec F-98/12)1

(Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie v roku 2008 – Povyšovanie v roku 2009 – Rozhodnutie o nepovýšení žalobkyne – Odôvodnenie – Všeobecné a typizované odôvodnenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Kathleen Verstreken (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a A. Bisch, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutí o nepovýšení žalobkyne do triedy AD 12 v rámci povyšovania v rokoch 2008 a 2009Výrok rozsudku1.    Rozhodnutie Rady Európskej únie zo 7. novembra 2011 o nepovýšení pani Verstreken v rámci povyšovania v rokoch 2008 a 2009 sa zrušuje.2.    Rada Európskej únie znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pani Verstreken.